TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Ny föreskrift och handbok om tandvård

Från den 1 september gäller en ny föreskrift, en ny handbok och nya referenspriser för tandvård.

Den nya Föreskriften (TLVFS 2013:2) är ett omtryck av tidigare gällande föreskrift och innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet.

Liksom tidigare år har en omräkning av referenspriserna gjorts utifrån index.

Nu finns också den nya versionen, 5.0, av handboken tillgänglig. Handboken tar upp delar i föreskriften på ett mer lättillgänglig sätt och innehåller många kliniska exempel.

Publicerad 02 september 2013