Nu presenteras prissänkning enligt 15-årsregeln

Nu presenteras listan över vilka prissänkningar som förväntas genomföras till den första januari 2014 baserat på överenskommelsen mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Enligt uppgörelsen som fattades tidigare i höst mellan regeringen och LIF ska priset sänkas på mediciner när de blir äldre än femton år.

Det handlar framförallt om originalläkemedel vars första patent löpt ut men då ingen tydlig priskonkurrens uppstått via utbytbarhet på apotek. Det är ett stort antal produkter vars sammanlagda försäljning motsvarar drygt 7 miljarder kronor.

Publicerad 08 november 2013