TLV logotyp

Du är här:

TLV i myndighetssamarbete kring ADHD

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa bland annat inom adhd-området. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014. Mer om detta kan du också ta del av när Bengt Andreé, klinisk utredare på Läkemedelsverket, föreläser på Läkemedelsriksdagen.

Kunskapsstyrningsprojektet leds av Socialstyrelsen i samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en vägledning om adhd och en nationell indikation för läkemedelsbehandling vid adhd, baserade på SBU:s rapport om diagnostik och behandling vid adhd. Dessa arbeten ska nu samordnas med ett arbete kring behandlingsrekommendationer av adhd-läkemedel som görs av Läkemedelsverket och TLV:s omprövning av läkemedelssubventioner för adhd-läkemedel. Målsättningen är att myndigheterna tillsammans ska lansera ett antal underlag om adhd.

Publicerad 11 februari 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV