TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Apoteken tjänar mer än beräknat på parallellimporterade läkemedel

Apotekens möjligheter att tjäna pengar på parallellimport av läkemedel har blivit väsentligt mycket större än förväntat. Det visar en analys som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort. Totalt bedöms apoteken ha tjänat in drygt en miljard kronor på parallellimport under 2012.

För att stimulera marknaden fick apoteksaktörerna rätt att förhandla inköpspriserna på parallellimporterade läkemedel i samband med omregleringen av marknaden 2009. Denna extra intjäningsmöjlighet bedömdes öka apotekens vinster med uppemot 100 miljoner kronor.

– Nu visar vår bedömning att förtjänsten blivit betydligt högre, drygt en miljard kronor, säger Svante Rasmuson, som dock vill peka på att apotekens totala kostnadsutveckling inte har analyserats i denna rapport.

Rapporten är en del i TLV:s analys av lönsamheten på apoteksmarknaden och ingår i arbetet med att se över handelsmarginalen för apoteken, vilket är en del av den ersättning som apoteken får för att expediera läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Kommande steg i arbetet är att bedöma apoteksmarknadens totala lönsamhet genom att bland annat titta på kostnadsutvecklingen på marknaden och försäljningen av handelsvaror och receptfria läkemedel.


Fakta om parallellimport

  • Efter omregleringen av apoteksmarknaden fick apoteksaktörerna en ny lagstadgad intjäningsmöjlighet genom rätten att förhandla inköpspriser på original och parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens.
  • Parallellimport innebär att ett läkemedel köps in i ett land och importeras till ett annat för försäljning.
  • Priserna på receptförskrivna läkemedel varierar mellan EU:s medlemsländer och förtjänsten skapas då importen sker från länder med lägre pris och säljs i länder med högre pris.
  • Kravet för parallellimport inom EU är att läkemedel ska vara godkänt av myndighet i respektive land eller av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Publicerad 24 mars 2014