TLV logotyp

Du är här:

Kommande lagändring medför ändring i TLV:s föreskrifter

Under sommaren 2014 beslutade riksdagen att farmaceuters möjlighet att i vissa fall motsätta sig utbyte av läkemedel ska införas i lagen om läkemedelsförmåner m.m. från och med den 1 januari 2015. Denna bestämmelse förs in i 21 § tredje stycket 2, som just nu reglerar patienters möjligheter att motsätta sig utbyte av läkemedel eller att välja ett annat utbytbart läkemedel. Reglerna som rör patienterna flyttas till 21 § tredje stycket 3.

De allmänna råden till 9 och 10 §§ i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. innehåller en hänvisning till bestämmelsen om patienters möjligheter att motsätta sig utbyte av läkemedel enligt 21 § tredje stycket 2 lagen om läkemedelsförmåner m.m.

För att innehållet i TLV:s föreskrifter ska förbli oförändrat planerar TLV att ändra hänvisningen så att den i stället gäller 21 § tredje stycket 3 lagen om läkemedelsförmåner m.m. Ändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2015, så att den sammanfaller med ändringen i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Publicerad 18 september 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV