TLV logotyp

Du är här:

Plan för att utreda statsstöd till apotek i glesbygd överlämnad

Glesbygdsbidraget till apotek ska skapa förutsättningar för en god tillgång till läkemedel och farmaceutiska tjänster oavsett var man bor i landet.

Regeringen har gett TLV i uppdrag att utvärdera dagens system med glesbygdsbidrag för apotek som infördes 2013, och ställa det i relation till andra alternativ. TLV lämnar nu en plan till regeringen för hur arbetet ska genomföras. Planen innehåller olika alternativ som hittills har identifierats för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet. De olika alternativen kommer att utredas närmare i det fortsatta arbetet.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 november 2015.

Publicerad 31 oktober 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV