TLV logotyp

Du är här:

Nya försäljningspriser för vissa läkemedel

TLV har beslutat om nya försäljningspriser för vissa läkemedel. De nya priserna börjar gälla den 1 januari 2015.

Anledningen är att den förhöjda handelsmarginalen enbart kommer att omfatta priserna för sådana läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens.

Priserna för generiska läkemedel som inte är utbytbara eller som inte ingår i utbytesgrupper med generisk konkurrens kommer däremot inte längre att omfattas av den förhöjda handelsmarginalen. För dessa läkemedel gäller i stället den ordinarie handelsmarginalen.

TLV ändrar även nivån på skillnaden mellan den ordinarie och den förhöjda handelsmarginalen från 10 kr till 11,50 kr.

Förändringarna av försäljningspriserna påverkar inte priserna läkemedelsföretagen har ansökt om (apotekens inköpspris, AIP) och förändrar inte heller hur läkemedelsföretagen ansöker om pris och subvention.

I högermarginalen finns en länk till en förteckning över de läkemedel som tidigare har haft den förhöjda handelsmarginalen, men från och med den 1 januari 2015 får den ordinarie handelsmarginalen. Där finns också en länk till en förteckning över de läkemedel som från och med den 1 januari 2015 omfattas av den nya nivån för den förhöjda handelsmarginalen.


Fakta om apotekens handelsmarginal

  • TLV fastställer apotekens inköpspris (AIP) efter ansökan från läkemedelsföretagen.
  • TLV fastställer därefter apotekens försäljningspris (AUP) i enlighet med TLV:s föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna.
  • Mellanskillnaden mellan AIP och AUP utgör apotekens handelsmarginal.
  • För läkemedel som inte ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens gäller den ordinarie handelsmarginalen enligt 6 § TLVFS 2009:3.
  • För läkemedel som ingår i en utbytesgrupp med generisk konkurrens gäller den förhöjda handelsmarginalen enligt 6 a § TLVFS 2009:3.
  • Den förhöjda handelsmarginalen är alltid 11,50 kr högre än den ordinarie handelsmarginalen vid samma AIP.

Publicerad 09 december 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV