TLV logotyp

Du är här:

Informationsmaterial om det generiska utbytet uppdaterat om ”farmaceutkryss”

Idag publicerar TLV och Läkemedelsverket ett uppdaterat informationsmaterial om det generiska utbytet. Uppdateringarna föranleds av en lagändring som gör att det blir tydligare när farmaceuten kan motsätta sig generiska utbyten. Informationsmaterialet ger flera konkreta exempel på vad regeländringen betyder i farmaceutens vardag.

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som ökar patientsäkerheten vid generiskt utbyte eftersom det blir tydligare i vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyten. Med anledning av detta uppdateras TLV:s och Läkemedelsverkets informationsmaterial om det generiska utbytet.

Konkreta exempel i farmaceutens vardag

De nya reglerna är i enlighet med redan idag gällande praxis men farmaceutens rätt att motsätta sig utbyte blir nu lagstadgad.

– I informationsmaterialet ger vi flera konkreta exempel på när farmaceuten kan motsätta sig byte. Exemplen finns i de delar av materialet som vänder sig till farmaceuterna och förskrivarna, säger Inger Erlandsson, avdelningschef på TLV.

De delar av materialet som uppdaterats är faktablad och kunskapsunderlag för farmaceuter samt faktablad och kunskapsunderlag för förskrivare.

Flera uppdateringar under 2014

Det är andra gången under 2014 som materialet uppdateras med anledning av ändringar i myndigheternas regelverk.

Under året har myndigheterna även utvecklat den del i materialet som vänder sig till patienten. Sedan november finns foldern för patienter i åtta språkversioner förutom svenska: arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska.

Publicerad 19 december 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV