TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Uppföljning av leveranssäkerhet till apoteken

Idag publicerar TLV den första kvartalsvisa uppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.

TLV kommer att publicera uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den första, som publiceras idag, sträcker sig från november 2014 till februari 2015.

Syftet med uppföljningarna är att utvärdera om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat. Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.

Nästa uppföljning kommer att publiceras under maj/juni 2015.

Publicerad 17 februari 2015