TLV logotyp

Du är här:

TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen

Utvecklad beslutspraxis, samarbete med landstingen och trepartsöverläggningar om hepatit C-läkemedel är några av de åtgärder TLV genomfört för att utveckla den värdebaserade prissättningen. Det redovisar myndigheten i sin delrapport Utvecklad värdebaserad prissättning.

Regeringen har gett TLV i uppdrag att redovisa hur myndigheten har arbetat med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel. I rapporten redogör TLV bland annat för genomförda och planerade åtgärder och vilka konsekvenser utvecklingsarbetet får utifrån de övergripande målsättningarna om god tillgång till läkemedel och god kostnadskontroll.

Den 31 maj 2015 ska TLV redovisa en beräkning av det fleråriga besparingsbeting som regeringen angivit i budgetpropositionen för 2014. I oktober 2015 slutredovisas regeringsuppdraget.

Publicerad 03 mars 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV