TLV logotyp

Du är här:

Mer i ersättning för att hantera dyra läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel.

Apotekskunderna och landstingen betalar idag cirka 4,3 miljarder i ersättning till apoteken för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. TLV skriver i sin slutrapport om handelsmarginalen att det är viktigt att höja apotekens ersättning för dyra läkemedel eftersom den försäljningen ökat markant på senare tid. Det är också en utmaning och risk för apoteken att hantera dyra läkemedel eftersom en del kanske inte blir sålt och måste kasseras.

Oförändrad samhällskostnad  

TLV föreslår att höjningen fullt ut finansieras genom en omfördelning inom systemet. Den höjda ersättningen för att hantera dyra läkemedel föreslås bli finansierad genom en sänkning av den fasta ersättningen med 75 öre per läkemedelsförpackning. I praktiken betyder det att ersättningen till apoteksbranschen blir oförändrad.

I höst inleds arbetet med att utforma föreskrifter för den ändrade handelsmarginalen och beskriva de konsekvenser som TLV:s förslag innebär, vilket kommer att skickas ut på remiss. I nuläget bedöms justeringen av handelsmarginalen tidigast kunna träda i kraft vid årsskiftet 2015/2016.

Fakta om handelsmarginalen

  • Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har tidigare redovisat fyra delrapporter i översynen av handelsmarginalen.

Publicerad 17 juni 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV