TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nya utbytesgrupper på listan över periodens varor

Från och med september finns parikalcitol med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Senaste tillagda utbytesgrupperna

Månad
Substans
Form
Styrka
September
Parikalcitol
Kapsel
1 och 2 µg

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.

Publicerad 18 augusti 2015