TLV logotyp

Du är här:

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning lyfts ut ur läkemedelsförmånerna

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer att uteslutas ur läkemedelsförmånerna. Det är resultatet av en omprövning som TLV gjort efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast vad en förbrukningsartikel är.

– För att säkerställa att patienter ska få tillgång till dessa viktiga produkter får landstingen god tid på sig att ta över ansvaret, säger enhetschef Malin Blixt. Vårt beslut träder därför ikraft först den 31 maj 2017.

Begreppet förbrukningsartiklar förtydligades i en dom av Högsta förvaltningsdomstolen i april 2014. Domstolen slog fast att förbrukningsartiklar inom förmånerna ska vara förhållandevis enkla samtidigt som de ska vara mindre kostsamma produkter och ha en begränsad livslängd. TLV har därför omprövat subventionen för inhalationsutrustning och infusionspumpar med tillbehör. TLV har inte bedömt produkternas kostnadseffektivitet.

Produkter som har en begränsad livslängd och som dessutom är förhållandevis enkla och mindre kostsamma ska betraktas som förbrukningsartiklar. Därutöver ska produkterna hanteras av patienten själv och vara nödvändiga för att tillföra kroppen läkemedel för att betraktas som förbrukningsartiklar. Infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte uppfyller dessa kriterier utesluts ur förmånerna från och med den 31 maj 2017.

Landstingen tar över ansvaret för produkterna

I Sverige finns cirka en halv miljon medicintekniska produkter, knappt 3 600 av dessa produkter ingår i förmånerna som förbrukningsartiklar. Övriga produkter hanterar landstingen, vanligen via upphandling. Landstingen har ett ansvar att se till att patienter får god vård oavsett om produkten i fråga finns inom förmånerna eller inte.

Om landstingen upphandlar infusionspumpar och inhalationsutrustning innebär det att de patienter som är i behov av dessa produkter fortfarande kommer att få tillgång till produkterna.

Publicerad 23 november 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV