TLV logotyp

Du är här:

Kontroller i hemmet – ett alternativ för patienter med ökad risk för blodproppar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hälsoekonomiska utvärdering visar att patienter som behandlas med warfarin och som utför kontroller av blodet hemma ger en besparing efter 18 månader.

– Vi bedömer att man når en besparing om patienterna själva utför kontrollerna och doseringen i stället för att det görs på sjukhusmottagning, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.

I Sverige behandlas över 200 000 patienter med den blodproppsförebyggande behandlingen warfarin. Behandling med warfarin kräver noggrann, regelbunden kontroll genom blodprovtagning. En för hög dos warfarin ökar risken för blödning och en för låg dos ger inte tillräckligt skydd mot blodpropp.

Normalt sker kontrollerna samt doseringen av warfarin på en så kallad AK-mottagning eller i primärvården, men som ett alternativ till detta finns ett analysinstrument som patienterna efter utbildning själva kan använda i hemmet.

Två metoder

Det finns två olika metoder för hur patienten kan sköta kontrollen i hemmet, nämligen med egenvård eller självtestning. Egenvård innebär att patienten själv både testar blodets koagulationsförmåga och doserar warfarin. Självtestning innebär att patienten själv enbart testar blodets koagulationsförmåga och att vården ordinerar en ny dosering av warfarin.

Resultatet av den hälsoekonomiska utvärderingen visar att kostnaden för egenvård är högre under det första året i jämförelse med i sjukvården. Metoden med egenvård blir ett kostnadsbesparande alternativ när analysinstrumentet använts i minst 18 månader. Resultatet för självtestning visar däremot att kostnaden är högre i jämförelse med kontroller på mottagning under de första fyra åren. TLV gör därför bedömningen att självtestning blir kostnadsneutralt först efter att analysinstrumentet har använts i fyra år. TLV har dock inte något underlag som visar att livslängden på analysinstrumenten överstiger fyra år.

Publicerad 15 december 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV