TLV logotyp

Du är här:

Dyr kolesterolbehandling kommer inte ingå i högkostnadsskyddet

Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom behandlingen är för dyr. Det har TLV beslutat.

– Det finns stora osäkerheter i det underlag som företaget lämnat in, och det är mycket få patienter där nyttan av Repatha eventuellt motsvarar det höga priset. Därför avslår vi företagets ansökan att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt kolesterol är mycket stort, över 800 000. Majoriteten av patienterna når dock sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och Ezetrol.

Repatha, som är en förebyggande behandling, ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Repatha sänker effektivt nivån av det skadliga kolesterolet, så kallade LDL-kolesterolet, i blodet, men det finns ännu inga studier som visar hur mycket Repatha minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och död.

Det finns i dagsläget inte heller möjlighet att följa upp i nationella register att rätt patienter får Repatha. Om läkemedlet används till andra patientgrupper där nyttan inte är lika stor kan det få stora ekonomiska konsekvenser för landstingen.

Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur landstingen kan hantera de patienter där det är motiverat att behandla med Repatha även om det inte ingår i högkostnadsskyddet.

Publicerad 18 december 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV