Ny version av handboken om tandvårdsstöd

Handboken hör samman med föreskriften (TLVFS 2015:1) som båda börjar gälla den 15 januari 2016. I version 7.0 finns bland annat nya avsnitt om långtidstemporära kronor, immediatprotes och omgörningar.

Du hittar handboken från den 1 januari på "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2016", se länk till höger på sidan. Där finns redan sedan tidigare den nya föreskriften TLVFS 2015:1.

Från den 15 januari 2016 kommer KUSP, det webbaserade kunskapsstödet för tandvård, att innehålla både den nya föreskriften, den nya handboken och nya frågor och svar.

Publicerad 18 december 2015