TLV logotyp

Du är här:

Viktiga steg 2015 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna

- Trepartsöverläggningarna mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har lett till att nya läkemedel mot prostatacancer och lungcancer har inkluderats i förmånerna. Vi har också kunnat utvidga subventionen av hepatit C-läkemedel till ännu större patientgrupper.

Det säger generaldirektör Sofia Wallström idag när TLV har överlämnat sin årsredovisning för 2015 till regeringen.

TLV förstärkte också uppföljning- och analysarbetet kring hur myndighetens beslut får genomslag, såväl på läkemedelsområdet som på apoteks- och tandvårdsområdena.

- Det är viktigt för att vi bättre ska kunna förstå hur våra beslut kan leda till ännu mer hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård, säger Sofia.

Här är några exempel på vad TLV har utfört under 2015:

  • Fler patienter får tillgång till Hepatit C läkemedel efter beslut av TLV
  • TLV beslutar om ändrad handelsmarginal till apoteken i syfte att skapa bättre förutsättningar för god tillgänglighet till dyra läkemedel.
  • En internationell prisjämförelse visar att Sverige har bland de lägsta priserna i Europa för läkemedel som byts ut på apotek
  • Hälsoekonomiska utvärderingar av tre innovativa medicintekniska produkter färdigställs
  • TLV lämnar förslag till regeringen om ny prisjämförelsetjänst för tandvårdspatienter
  • En slutrapport redovisar arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel
  • Ny organisation börjar gälla på TLV

Du hittar årsredovisning 2015 i menyn till höger

Publicerad 22 februari 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV