TLV logotyp

Du är här:

Fler patienter kan få behandling med TNF-α-hämmare

Kostnaden för att behandla en patient minskar i och med att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att läkemedlet Benepali som används mot reumatiska sjukdomar och psoriasis ska ingå i högkostnadsskyddet. Samtidigt har landstingen och läkemedelsföretagen kommit överens om återbäringsavtal för både Benepali och konkurrenten Enbrel.

– Kostnaden är fortfarande hög, men tack vare viss priskonkurrens och överenskommelser om återbäring som träffats mellan landstingen och läkemedelsföretagen kan fler patienter behandlas, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV. Överenskommelserna mellan parterna skapar också bättre förutsättningar för en jämlik användning i hela landet.

Benepali är en biosimilar till läkemedlet Enbrel. Båda innehåller den aktiva substansen etanercept och är så kallade TNF-α-hämmare som ges under huden (subkutant). Etanercept används vid reumatiska sjukdomar och plackpsoriasis, som båda är kroniska inflammatoriska sjukdomar.

TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft överläggningar som resulterat i återbäringsavtal på nationell nivå för både Enbrel och Benepali. Den produkt som ger lägst behandlingskostnad är Benepali.

– I ett nästa steg, för att pressa kostnaderna ytterligare och erbjuda konkurrens på lika villkor, kommer samtliga företag med subkutana TNF-α-hämmare att bjudas in till trepartsöverläggningar med landstingen och TLV, säger Jonathan Lind Martinsson.

Publicerad 21 mars 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV