TLV logotyp

Du är här:

Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten

Information från förskrivare och farmaceut till patienten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utreda och presentera förslag för att utveckla informationen och informationskanalerna om det generiska utbytet.

Generiskt utbyte innebär att apoteken är skyldiga att istället för det förskrivna läkemedlet erbjuda patienten ett läkemedel till lägre pris, som innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, har samma beredningsform (till exempel tablett) och som har bedömts vara terapeutiskt likvärdigt.

I det aktuella uppdraget ska myndigheterna ge förslag på nya lösningar för att nå ut till målgrupperna med information om det generiska utbytet, för att bidra till ökad kunskap och bättre förståelse hos patienter och professionen. I uppdraget ingår också att uppdatera och vidareutveckla befintlig information, till exempel informationsmaterialet "Ett tryggt utbyte på apotek".

Under våren 2016 har fokusgruppsseminarier med förskrivare, farmaceuter och patientföreträdare genomförts. Syftet var att få mer kunskap om deras respektive informationsbehov och ge intressenterna möjlighet att lämna förslag på nya informationsvägar, så att patienten får bästa möjliga stöd i sin läkemedelsanvändning.

Utredningen kommer att presenteras i en rapport i maj 2017.

Publicerad 21 oktober 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV