TLV logotyp

Du är här:

Nytt produkt- och artikelregister för läkemedelsinformation har lanserats av eHälsomyndigheten

Det nya registret LiiV (Leverantörernas information i VARA) hanterar samma information som fram till nu hanterats i läkemedelsregistret NPL (Nationella produktregister för Läkemedel).

Övergången till LiiV innebär att läkemedelsleverantörerna kommer att lägga in information om sina läkemedel i LiiV istället för i NPL och att informationen i NPL har flyttats över till LiiV.

Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för att samla in den information som tidigare hanterades i NPL. Förändringen påverkar inte handläggning av företagens ärenden hos TLV utan ansökningsprocessen ser likadan ut som tidigare.

I samband med lanseringen av LiiV har justeringar gjorts i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte. Se föreskrift till höger på sidan.

Fakta NPL

Ett produktregistret som Läkemedelsverket ansvarade för där all basinformation om alla godkända läkemedel samlades. Registret förde över information från det att ett läkemedel godkänts, via hälso- och sjukvårdens förskrivningssystem till dess att det hämtades ut på apotek.

Publicerad 21 november 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV