TLV logotyp

Du är här:

Ytterligare kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet

Praluent som behandlar högt skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter från den 1 februari 2017. Det har TLV beslutat.

– Det finns en liten grupp patienter där nyttan av Praluent motsvarar det höga priset trots osäkerheterna i hur mycket Praluent förebygger hjärt-kärlhändelser. För att hantera dessa osäkerheter har landstingen och företaget, i samband med TLV:s beslutsprocess, träffat en sidoöverenskommelse på nationell nivå, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

Den begränsade subventionen för Praluent innebär att läkemedlet subventioneras för patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över. Subventionen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2017.

Sedan juni 2016 ingår läkemedlet Repatha i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. TLV anser att Repatha är relevant jämförelsealternativ till Praluent och bedömer att Praluent är kostnadsneutralt jämfört med Repatha.

Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt kolesterol är mycket stort, över 800.000. Majoriteten av patienterna når dock sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och Ezetrol.

Praluent ingår också i ordnat införande som skapar bättre förutsättningar för att få en ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet. Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur läkemedlet ska användas i vården.

Fakta Praluent

Praluent är en förebyggande behandling som i de flesta fall är livslång och ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Praluent sänker effektivt nivån av det skadliga kolesterolet, så kallade LDL-kolesterolet, i blodet men det finns ännu inga studier som visar hur mycket Praluent minskar förekomsten av hjärt-kärlsjuklighet och död.

Publicerad 31 januari 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV