TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Tenofovirdisoproxil och Emtricitabin+Tenofovir nya utbytesgrupper

Från och med juli finns Tenofovirdisoproxil och Emtricitabin+Tenofovir med som utbytesgrupper på listan över periodens varor

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Se förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna i fil till höger på sidan.

Till höger på sidan finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på samt mer information om nya utbytesgrupper.

Publicerad 27 juli 2017