TLV logotyp

Du är här:

Samarbetet mellan Fimea, NoMA och TLV fördjupas

En avsiktsförklaring har undertecknats av generaldirektörerna vid de finska och norska läkemedelsverken Fimea och NoMA samt TLV, om att inleda ett samarbete.

Samarbetet kommer att innebära att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi.

Företag som har ett nytt, men ännu inte godkänt läkemedel, är välkomna att kontakta någon av myndigheterna och diskutera ett eventuellt deltagande i en gemensam utvärdering. Företag som väljer att delta, lämnar in sin subventionsansökan eller ett motsvarande underlag för hälsoekonomisk utvärdering, till samtliga tre myndigheter samtidigt som de undertecknar ett avtal som tillåter myndigheterna att dela informationen mellan sig. I övrigt följs de vanliga nationella processerna. Utifrån den gemensamma utvärderingen, kommer varje myndighet att fatta ett enskilt beslut i enlighet med nationell lagstiftning.

Om en utvärdering av relativ effekt har gjorts på EU-nivå inom EUnetHTA, kan Fimea, NoMA och TLV använda den som grund för en gemensam hälsoekonomisk analys.

Publicerad 22 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV