TLV logotyp

Du är här:

Gemensam utvärderingsrapport av Alecensa

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Kroatien, AAZ, och i Österrike, HVB, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet Alecensa.

Alecensa används som ensam behandling i första och andra linjen vid anaplastiskt lymfomkinas-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer hos vuxna patienter.

Den gemensamma utvärderingen gäller första linjens behandling.

EUnetHTA är ett nätverk för europeiska HTA-myndigheter där TLV ingår. HTA (Health Technology Assessment) är en term för medicinsk utvärdering.

23 januari 2018 publicerades rapporten på EUnetHTA:s webbplats. Länk till rapporten finner du till höger.

Publicerad 30 januari 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV