TLV logotyp

Du är här:

Hälsoekonomisk bedömning av den första CAR-T-cellbehandlingen

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för det avancerade läkemedlet Yescarta som behandlar cancersjukdomen B-cellslymfom. Yescarta är den första CAR-T-cellbehandlingen som TLV utvärderar.

TLV ser att det finns stora osäkerheter kring hur många patienter som potentiellt kan botas och hur länge de överlever. Dessa faktorer har en betydande inverkan på nyttan i förhållande till kostnaden för behandlingen.

De här nya avancerade genterapierna har stor potential och kommer att ha stor betydelse för att behandla cancer. Samtidigt är osäkerheterna i underlaget för Yescarta stora. Därför är det viktigt att Yescarta följs upp i vården. Uppföljningen kring hur läkemedlet används och vilket resultat behandlingen får bör ske löpande.

Nästa steg är att landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att föra diskussioner med företaget om hur Yescarta kan introduceras i vården.

Fakta lymfom och Yescarta

Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från det lymfatiska systemets celler. Yescarta används av vuxna patienter med två varianter av aggressiva B-cellslymfom, dels diffust storcelligt B-cellslymfom, dels primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling efter två eller fler behandlingslinjer. Yescarta består av patientens egna celler som förändrats i laboratorium. De modifierade cellerna, de så kallade CAR-T-cellerna, känner igen proteinet CD19, som finns på B-cellers liksom tumörcellers yta. När CAR-T-celler binder till CD19 leder det till att cellen som uttrycker CD19 dör.

Publicerad 15 november 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV