TLV logotyp

Du är här:

Läkemedlen Symkevi och Kalydeco mot cystisk fibros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

Läkemedlen Symkevi och Kalydeco mot cystisk fibros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom det pris företaget begär gör att kostnaden för att använda läkemedlen inte är rimlig i förhållande till nyttan. Det framgår av ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV bedömer att kostnaderna för att använda Symkevi respektive Kalydeco är för höga i förhållande till nyttan av behandlingarna och ligger långt över vad som tidigare accepterats. Därmed kommer inte Symkevi och Kalydeco att ingå i högkostnadsskyddet.
Ungefär 240 patienter kan vara aktuella för behandling med Symkevi i kombination med Kalydeco eller för behandling med enbart Kalydeco. I beslutet har TLV bland annat vägt in sjukdomens svårighetsgrad och antalet patienter samt behovet av nya behandlingar vid cystisk fibros.

Fakta cystisk fibros

Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som orsakas av olika mutationer i genen för proteinet CFTR och innebär att slemproducerande körtlar i kroppen inte fungerar normalt. Körtlarna utsöndrar ett alltför segt slem som framför allt påverkar lungorna, mag-tarmkanalen och bukspottskörteln. De olika mutationerna kan påverka mängden och/eller funktionen av CFTR. Symkevi och Kalydeco används tillsammans som tilläggsbehandling till standardbehandling av cystisk fibros för patienter med olika typer av mutationer i genen för proteinet CFTR. Kalydeco kan också användas som ensam behandling. Patienter kan inte sluta med sina tidigare behandlingar även om de får effekt av Symkevi i kombination med Kalydeco eller enbart Kalydeco.

Publicerad 24 maj 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV