TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Covid19 och handläggningstider

I dagsläget fortgår TLV:s verksamheten som vanligt. Om många medarbetare skulle insjukna, har myndigheten en kontinuitetsplanering som prioriterar verksamhet så att handläggning av ärenden ska fungera. TLV tar just nu inte emot några externa besök och möten genomförs digitalt.

TLV har också en nära dialog med andra myndigheter och en beredskap för om situationen skulle bli ännu allvarligare.

Publicerad 23 mars 2020