TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Prissänkningsbeslut gäller inte tillsvidare

Den 12 november 2020 beslutade TLV om att sänka priset för nio lagerberedningar enligt 16 a § TLV:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Bland annat ingick Melatonin AGB i samtliga styrkor. Företaget som marknadsför Melatonin AGB överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Företaget yrkade att prissänkningsbeslutet tillsvidare inte ska gälla (inhibition).

Den 30 november 2020 beslutade förvaltningsrätten att bifalla företagets yrkande om inhibition. Det innebär att TLV:s beslut om prissänkning av Melatonin AGB tills vidare inte ska gälla. TLV avser att överklaga inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm.

De priser Melatonin AGB hade före beslutet den 12 november 2020 fortsätter därmed att gälla i avvaktan på målets slutliga avgörande eller till dess rätten beslutar om annat. TLV återkommer med information om ovanstående.

Se bifogad excelfil för berörda lagerberedningar.

Publicerad 01 december 2020

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter