TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2020. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2021.

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades cirka 9,5 miljoner kronor ut till 31 apotek.

För att fler ska kunna få ta del av bidraget har regeringen beslutat att sänka kravet på genomsnittligt öppethållande och höja gränsen för högsta tillåtna försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel. De ändrade kriterierna ska tillämpas för ansökningar avseende verksamhetsåret 2020.

Kravet på öppethållande sänks från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Vidare har gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel höjts från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor per år.

För att apotek ska kunna få bidraget ska det ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek. Mer om vilka kriterier som gäller samt hur man ansöker finns via länk till höger på sidan.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2021, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Publicerad 15 januari 2021