TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Hydroxokobalamin, injektionsvätska och Budesonid, nässpray (32 mikrogram/dos) borttagna utbytesgrupper

Från och med maj finns Hydroxokobalamin, injektionsvätska och Budesonid, nässpray (32 mikrogram/dos) inte med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Maj

Behepan

025756

1 mg/ml

Injektionsvätska

Maj

Hydroxokobalamin Alternova

059977

1 mg/ml

Injektionsvätska

Maj

Livicort

132769

32 mikrogram/dos

Nässpray

Maj

Desonix

029687

32 mikrogram/dos

Nässpray

Maj

Desonix

029699

32 mikrogram/dos

Nässpray

Publicerad 11 maj 2021