TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Propiomazin ny utbytesgrupp

Från och med juni finns propiomazin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Juni

Propiomazin Orifarm

495288

25 mg

Tablett

Juni

Propiomazin Orifarm

171997

25 mg

Tablett

Juni

Propiomazin Orifarm

430954

25 mg

Tablett

Juni

Propavan

005785

25 mg

Tablett

Juni

Propavan

002485

25 mg

Tablett

Juni

Propavan

008722

25 mg

Tablett

Juni

Propavan

433334

25 mg

Tablett

Publicerad 10 juni 2021