TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

2021 års första prognos av besparingar från sidoöverenskommelser

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,7 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2021.

Det är ungefär 156 miljoner kronor lägre än den återbäring som betalades för 2020 och 418 miljoner kronor lägre än återbäringen från 2019. Det innebär dock inte att samhällets kostnader för dessa läkemedel har ökat.

– Antalet sidoöverenskommelser ökar, men den sammanlagda återbäringen fortsätter att minska. En stor förklaring till minskningen är att sidoöverenskommelserna för TNF-hämmare löper ut i september. De fastställda priserna för vissa läkemedel har också sänkts, säger Pontus Johansson, avdelningschef på TLV.

De senaste åren har många nya läkemedel introducerats i ett allt tidigare skede. Det gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. Syftet är att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig, hantera osäkerheter och skapa förutsättningar för fler patienter att få tidig tillgång till behandling.

Sidoöverenskommelserna har också stimulerat konkurrens vilket har sänkt kostnaderna för många läkemedel. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet.

Publicerad 28 juni 2021