TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Pris- och beslutsdatabasen och e-ansökan fungerar igen

På grund av driftsstörningar hos vår it-leverantör har TLV:s pris- och beslutsdatabas och e-ansökan för företag legat nere. Nu fungerar de båda tjänsterna igen. Det innebär att TLV fattar de försenade prisbesluten idag tisdag den 13 juli 2021 i stället för den 7 juli 2021.

Detta gäller för periodens varor för augusti månad:

Tisdagen den 13 juli –TLV fattar prisbeslut för ansökningar som ska börja tillämpas på apoteken från och med den 1 augusti 2021

Torsdagen den 15 juli – den preliminära periodens vara-listan för augusti publiceras och företagen kan börja bekräfta tillhandahållande.

Måndagen den 19 juli – företagen kan bekräfta tillhandahållande fram till den tidpunkt som angetts av TLV i utskicket av den preliminära periodens vara-listan för augusti. Den slutliga periodens vara-listan för augusti publiceras senare samma dag.

Eftersom driftsstörningarna har medfört att publiceringen av periodens vara-listan för augusti har försenats har TLV full förståelse för att läkemedelsföretagen får kortare tid på sig för att förbereda lagerhållningen av periodens vara inför augusti. Vi kommer att beakta det när vi bedömer varors tillgänglighet i början av augusti. TLV kommer också att ta hänsyn till den uppkomna situationen i vår tillsyn av läkemedelsföretagens tillhandahållande av läkemedel under augusti.

E-ansökan för företag fungerar igen. Det är dock för tillfället problem med att logga ut från tjänsten. För att säkerställa att ni blir utloggade från e-ansökan behöver ni stänga ner den webbläsare ni använt.

TLV planerar även att under denna vecka publicera takpriser som gäller för ansökningar som kommer in under juli.

Vid frågor hittar du kontaktuppgifter till myndigheten till höger.

Publicerad 13 juli 2021