TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Midazolam nya utbytesgrupper

Från och med oktober finns Midazolam med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Oktober

BUCCOLAM

063940

2,5 mg

Munhålelösning

Oktober

Midazolam Medical Valley

100898

2,5 mg

Munhålelösning

Oktober

Midazolam Medical Valley

054016

5 mg

Munhålelösning

Oktober

BUCCOLAM

435882

5 mg

Munhålelösning

Oktober

Midazolam Medical Valley

152911

7,5 mg

Munhålelösning

Oktober

BUCCOLAM

491660

7,5 mg

Munhålelösning

Oktober

BUCCOLAM

125532

7,5 mg

Munhålelösning

Oktober

Midazolam Medical Valley

556127

10 mg

Munhålelösning

Oktober

BUCCOLAM

450537

10 mg

Munhålelösning

Oktober

BUCCOLAM

182909

10 mg

Munhålelösning

Publicerad 09 september 2021