TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2021. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2022.

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden. Förra året betalades cirka 10,5 miljoner kronor ut till 38 apotek.

Kravet på öppethållande är 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel är 15 miljoner kronor per år.

För att apotek ska kunna få bidraget ska det ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek. Mer om vilka kriterier som gäller samt hur man ansöker finns via länk till höger på sidan.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2022, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Publicerad 13 januari 2022