TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Sunitinib nya utbytesgrupper

Från och med februari finns Sunitinib med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen

Månad

Substans

Form

Styrka

Februari

Sunitinib

Kapsel

12,5 mg, 25 mg och 50 mg


Publicerad 18 januari 2022