TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Tobramycin ny utbytesgrupp

Från och med april finns Tobramycin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

April

Bramitob

157127

300 mg

Lösning för nebulisator

April

Tobi

548564

300 mg

Lösning för nebulisator

April

Tobi

078844

300 mg

Lösning för nebulisator

April

Tobi®

003861

300 mg

Lösning för nebulisator

Publicerad 06 april 2022