TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Sänkta priser lagerberedningar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har i en andra översyn beslutat att sänka priserna för fem lagerberedningar. Samtliga lagerberedningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet.

TLV har genomfört en andra översyn av pris på sju lagerberedningar. TLV beslutade den 8 juni att sänka priserna för fem av dessa. Priserna sänks till det som bedöms motsvara kostnaden för att tillhandahålla lagerberedningarna. För två av produkterna i översynen kommer beslut att fattas vid ett senare tillfälle.

Bakgrund

I juli 2020 trädde ändringar i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention i kraft. Ändringar innebär att priserna höjdes på extemporeläkemedel. Det innebär också att TLV kan sänka priset på vissa lagerberedningar under vissa förutsättningar såsom en försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, när antal utlämnande förpackningar på recept överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Ändringarna i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention gjordes efter att TLV i mars 2019 fått i uppdrag av regeringen att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen.

År 2020 genomfördes den första översynen av pris på lagerberedningar.

De nya fastställda priserna på lagerberedningarna börjar gälla från och med den 1 juli 2022.

Publicerad 09 juni 2022

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter