TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nyhetsbrev nr 2 2011

TLV knyter till sig vetenskapliga råd

TLV knyter till sig nio vetenskapliga råd som kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Här kan du läsa mer om våra nio vetenskapliga råd

Oriktiga uppgifter oroar diabetiker

Diabetiker ska inte behöva betala för sina insulinpumpar. Det har både TLV och SKL slagit fast i samband med att TV4 gått ut med orätta uppgifter som skapat stor oro bland Sveriges diabetiker. Det skrev TLV i ett pressmeddelande efter ett nyhetsinslag i TV4.

Här kan du läsa hela vårt pressmeddelande

Följande teststickor för diabetiker ska inte ingå i förmånerna

Vi har omprövat subventionen av teststickor för diabetiker i förmånssystemet. Vi bedömer att ett tjugotal teststickor inte är kostnadseffektiva och därmed inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Besluten träder i kraft 1 oktober 2011.

Du hittar mer information om de teststickor som inte kommer att ingå här

Minilink sändare, sen-serter och testplugg överklagat till förvaltningsrätten

Medtronic AB har överklagat vårt beslut om att Minilink sändare, sen-serter och testplugg utesluts ur högkostnadsskyddet.


Vi beslutar att Premalex inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Premalex för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset. Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom.

Här hittar du mer information om Premalex

Publicerad 23 augusti 2011