TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Nyhetsbrev nr 7 2012

KTH och TLV granskar insulinpumpar

TLV ska samarbeta med Kungliga tekniska högskolan, KTH, för att granska insulinpumpar. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag där hälsoekonomiska bedömningar ska göras av medicintekniska produkter.

Läs mer om samarbetet

Förvaltningsrätten går på TLV:s linje angående insulinpump

TLV: s bedömning om vad som är en förbrukningsartikel står sig i förvaltningsrätten.

Läs mer

Föreläggande om korrigering av priser

TLV har uppmärksammat att Oriola AB tar felaktigt betalt för varor som ingår i läkemedelsförmånerna.

Läs mer

Förvaltningsrätten avslår överklagande om Lancets Flat

TLV beslutade i februari att avslå företagets ansökan om att Lancets Flat skulle få ingå i förmånssystemet. Nu har Förvaltningsrätten meddelat att de avslår företagets överklagande.

Läs mer

Förvaltningsrätten avslår överklagande om My Life Omnipod POD

Förvaltningsrätten har meddelat dom där de avslår företagets överklagande.

Läs Förvaltningsrättens dom

Rotarix ingår i högkostnadsskyddet

Rotarix, som är ett vaccin mot magsjuka orsakad av rotavirus hos små barn, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 28 september 2012.

Läs mer

Publicerad 29 oktober 2012

Publicerad 29 oktober 2012