TLV logotyp

Du är här:

Nyhetsbrev nr 3, 2019

Återbäringen för läkemedel beräknas öka med en halv miljard i år

TLV skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen ska betala drygt 3,2 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2019, vilket nästan är en halv miljard kronor mer än i fjol.

Läs mer

Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer

En indikation för Xtandi har utvärderats inom FINOSE-samarbetet

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge inom FINOSE, tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi vid indikationen ”behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna män”.

Läs mer

Hälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid akut lymfatisk leukemi

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för CAR-T-cellbehandlingen Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av akut lymfatisk leukemi för patienter upp till 25 års ålder. Vid akut lymfatisk leukemi har man onormalt många vita blodkroppar, det är också den vanligaste cancerformen hos barn

Läs mer

Hälsoekonomisk bedömning av Tegsedi vid Skelleftesjukan

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för Tegsedi (inotersen) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2

Läs mer

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av njurcellscancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab). Kunskapsunderlaget bedömer Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av patienter med avancerad njurcellscancer

Läs mer

Publicerad 18 juni 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV