Logotype. Gå till startsidan

"Här kan jag göra mest skillnad, därför blev det TLV"

– Här är alla otroligt engagerade i sitt arbete och vill få till bra lösningar för patienterna, säger Sofie Gustafsson, senior analytiker på TLV.

Vad jobbar du med på TLV?

Jag jobbar med att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel, som handlar om att priset på läkemedel ska motsvara det värde det ger. Värdet skapas först när patienten använder läkemedlet och därför måste vi följa upp hur de används i vården för att lära oss mer om vilken prisnivå som är rimlig. Det gör vi i samverkan med bland annat landstingen och läkemedelsindustrin.

Vi jobbar med att se till att värdet är det rätta under läkemedlens hela livstid, inte bara när de precis kommit ut på marknaden.

Vad har du lärt dig sedan du började här på TLV?

Att det är många faktorer som påverkar prissättningen av läkemedel och att vi måste involvera många aktörer i vårt beslutsfattande.

Som myndighet kan vi fatta beslut, men om inte besluten följs har de ingen verkan. Alltså måste vi involvera aktörer som exempelvis andra myndigheter, landsting, apoteksbranschen, läkemedelsindustrin och representanter för patientorganisationer i olika samarbetsprojekt. Bäst blir det om alla är eniga och nöjda.

Hur är TLV som arbetsplats?

Det är socialt och med en hög utbildningsnivå. Alla är otroligt engagerade i sitt arbete och vill få till bra lösningar för patienterna, som ju är de vi arbetar för. Min avdelning och tjänst är relativt ny och fokus ligger på att följa upp läkemedelsanvändning i  klinisk vardag. I min roll har jag mycket kontakt med många externa aktörer både nationellt och internationellt. Det ger ett fritt sätt att jobba på och ger möjligheter att utvecklas. Under 2018 blev jag befordrad till senior medarbetare vilket är en stor ära. I seniorrollen är jag mer involverad i olika strategiska frågor som driva utvecklingen av TLV framåt. Det innebär också att jag agerar som bollplank och får ta del av många olika frågor som rör myndigheten.

Vad ger dig motivation?

Läkemedel är en viktig del av hälso- och sjukvården. Och för att vi ska ha råd med så mycket som möjligt måste vi vara medvetna om hur läkemedlen används och hur vi använder de pengar som går till läkemedel. Jag är glad att jag får vara med och bidra till detta, så att vi skapar mer värde för pengarna.

Bild: Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson

Titel
Senior analytiker

Började på TLV
2014

Utbildning
Apotekare och doktor i nationalekonomi

Tidigare arbeten
Apotek

Sidinformation


Senast uppdaterad
29 juni 2022