Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Årsredovisning

Vi rapporterar tillbaka genom vår årsredovisning

I vår årsredovisning rapporterar vi tillbaka till regeringen vilka resultat vi har uppnått, om vi nått uppsatta mål och hur vi använt de pengar vi har haft till vårt förfogande.

Årsredovisningen lämnar vi i slutet av februari varje år, tillsammans med ett budgetunderlag som innehåller uppgifter om hur mycket medel vi anser att myndigheten behöver de kommande åren.

Några milstolpar från 2021

Januari

 • TLV lämnar en rapport avseende beslut om bidrag till apotek i glesbygd för verksamhetsåret 2019 samt bidragets användning och effekter. I rapporten framgår att 31 apotek fick sammanlagt 9,5 miljoner kronor i bidrag och att de har öppet i samma omfattning som tidigare.

Mars

 • TLV:s uppföljning av återbäringarna från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag för 2020 återrapporteras och utfallet blev knappt 3 miljarder kronor.

April

 • TLV rapporterar uppdraget om hälsoekonomiska bedömningar och betalningsmodeller för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP). I rapporten beskriver TLV de mest centrala utmaningarna vid utvärdering och betalning av dessa behandlingar och ger förslag på hur några av dem kan hanteras.
 • Policylabbet för TLV:s regeringsuppdrag om farmaceutiska tjänster startar.
 • TLV redovisar uppdraget med förslag om ett särskild periodens vara-utbyte för dosdispenserade läkemedel. Utbyte av läkemedel vid maskinell dosdispensering ska bidra till en välfungerande och transparent dosmarknad.

Maj

 • TLV redovisar en översyn av apotekens handelsmarginal och ett förslag om höjning av den extra ersättning apoteken får för försäljning av generiska läkemedel inom periodens vara-systemet. Förslaget bygger på de ökande kostnaderna som apoteken möter, bland annat form av avgiftshöjningar och en succesivt ökande personalbrist.
 • TLV rapporterar uppdraget om utvecklad uppföljning med hjälp av data från exempelvis nationella tjänsteplattformen. Rapporten fokuserade bland annat på att beskriva hur olika datakällor kan användas för att utveckla TLV:s möjligheter till uppföljning och visar att nyckeln i nuläget är det nationella hälsodataregistren.
 • TLV startar en blogg om farmaceutiska tjänster.
 • TLV betalar ut 10,5 miljoner kronor i bidrag till totalt 38 apotek i glesbygd för verksamhetsåret 2020.

Juni

 • TLV:s uppföljning av läkemedelskostnader återrapporteras. Uppföljningen visar att Sveriges kostnader för läkemedel har ökat med ungefär två miljarder kronor mellan 2019 och 2020.
 • TLV lämnar en rapport med 2021 års första prognos av besparingar från sidoöverenskommelser mellan företag och regioner.

Juli

 • En cyperattack slog ut flera av myndighetens kritiska system och därav aktiverades krislednings- och kontinuitetsplaner. Attacken skedde indirekt via en underleverantör till TLV:s IT-leverantör. Den omedelbara effekten var att inmatad data rörande prisändringar försvann och var tvungen att återställas. Detta ledde till en viss försening av periodens vara-listan för augusti månad. Händelsen polisanmäldes.

September

 • TLV fortsätter sitt arbete för ett effektivare europeiskt samarbete inom området utvärdering av medicinska tekniker (HTA). TLV är en av 13 europeiska myndigheter som ingår i projektet EUnetHTA21 och får en ledande roll i det europeiska HTA-projektet.

Oktober

 • TLV lanserar en webbapplikation för TNF-hämmare som visar regionernas användning av TNF-hämmare och som visar utrymme för besparingar.

November

 • TLV genomför en informationskampanj för Tandpriskollen. Syftet är att få fler att använda sig av den oberoende prisjämförelsetjänsten för tandvård.
 • TLV beslutar om höjd ersättning till apoteken för läkemedel i periodens vara- systemet.

December

 • TLV lämnar prognos 2 för 2021 års återbäring från sidoöverenskommelser.
 • TLV driftsätter nytt systemstöd för hantering av periodens vara-systemet och möjliggör för företag att på egen hand hantera ärenden via e-portal.
 • EU-parlamentet och rådet antar Kommissionens förslag till en HTA-förordning och därmed avslutas en fyra år lång förhandlingsprocess om hur EU-länderna gemensamt ska bedöma läkemedels relativa effekt. Förordningen träder i kraft i januari 2022 och gemensamma utvärderingar ska göras med start i januari 2025.

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 oktober 2022