Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

28 maj 2021

Vem gör vad i ett policylabb för farmaceutiska tjänster?

Vi är i starten av ett treårigt uppdrag och mycket handlar just nu om att etablera arbetssätt och strukturer både för vårt interna arbete och samarbetet med apoteksbranschen och expertgruppen. Det är nu vi lägger grunden för ett effektivt och kreativt arbete där vi kan nyttja mångas kompetens, engagemang och klokskap.

TLV:s projektgrupp träffar apoteksbranschens projektgrupp

I fokus just nu står apoteksbranschens innovationskraft, idéer och vilja att utveckla apotekens och farmaceuternas roll i att bidra till den samhällsutmaning som felaktig läkemedelsanvändning är.
Vi har träffats i digitala möten och nu har det också börjat konkretiseras vilka farmaceutiska tjänster som apoteken vill testa i labbet. Det handlar bland annat om liknande farmaceutiska tjänster som finns med offentlig finansiering i Norge och Danmark, dvs inhalationsvägledning och rådgivning till patienter som just startat en kronisk läkemedelsbehandling. Men det finns fler uppslag att jobba vidare med, vilket är roligt!

Skärmbild från möte med policylabbet.

Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Linn Orgård (TLV), Magdalena Lagerstedt (Apoteket AB), Anna Montgomery (TLV), Annika Svedberg (Apotek Hjärtat), Martin Belin (Kronans Apotek), Sarah Snyder (TLV), Anna Grenholm (Apotea), Nazanin Basti (Apoteksgruppen), Pia Frisk (TLV) och Per Hortlund (TLV).

På TLV arbetar vi nu med frågan om vilken utvärdering och vilka effekter som ska krävas för att det offentliga ska finansiera en farmaceutisk tjänst på apotek. Vi tar hjälp av många kollegor på myndigheten, inte minst av vår styrgrupp som består av Cecilia Frostegård (avdelningschef), Niklas Hedberg (chefsfarmaceut) och Gunilla Rönnholm (enhetschef), och vår seniora rådgivare Rune Dahlqvist.

En expertgrupp med bred kompetens har knutits till labbet

För att stödja vårt arbete i policylabbet, säkra förankring och ta tillvara kompetens från många olika intressenter har vi bjudit in en expertgrupp.
De här organisationerna är representerade i expertgruppen:

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sveriges Apoteksförening
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges läkarförbund
 • Vårdförbundet
 • LIF
 • Apotekarsocieteten (SIG Samhällsfarmaci)
 • Vinnova
 • Socialstyrelsen
 • IVO
 • Läkemedelsverket
 • E-Hälsomyndigheten
 • SPF Seniorerna
 • PRO
 • Funktionsrätt Sverige
 • Riksförbundet Hjärt-Lung

Vi ser fram emot att introducera expertgruppen i policylabbet på vårt första möte med dem inom kort.

Konsultstöd för policydesignmetodik

Kärnan i ett policylabb är ju att experimentera och prova innovativa metoder. För att vi inte ska hamna i gamla hjulspår och invanda arbetssätt har TLV sökt och beviljats medel från Vinnova, för att kunna upphandla konsultstöd till policylabbet. Vi ser fram emot att starta samarbetet med konsulter som har bred erfarenhet av policydesignmetodik och facilitering.

Vi är övertygade om att ett inkluderande, transparent och utforskande arbetssätt ger bäst förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag. Bloggen är en del av det!

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2021