Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

30 augusti 2021

Vilka patientbehov kan farmaceutiska tjänster möta?

Efter en härlig sommar och vilsam semester är vi i gång igen! Vi har formulerat en vision, som är den inspirerande framtid som vi siktar på i policylabbet och försöksverksamheten. Det finns nu också tre huvudsakliga spår för farmaceutiska tjänster att jobba vidare med i labbet. Dessutom har vi identifierat vilka patientbehov och hinder som påverkar läkemedelsanvändningen och planerat ett spännande webbinarium under Innovationsveckan.

En inspirerande vision

Vårt regeringsuppdrag är att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på apotek. Men vad vill vi att åstadkomma lite mer långsiktigt? Vi ville ha en vision eller ledstjärna, en inspirerande framtid att ta sikte på och sträva mot. Runt visionen kan vi som arbetar med försöksverksamheten för farmaceutiska tjänster samlas – alla från olika sektorer, branscher och discipliner.

Vi har därför enats om den här visionen:
År 2030 har läkemedelsanvändningen optimerats inom flera terapiområden genom farmaceutiska tjänster på apotek.

Tre spår för farmaceutiska tjänster

Apoteksbranschen har identifierat tre spår för det fortsatta arbetet med försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster. Det är:

1) Inhalationsvägledning – en tjänst som syftar till att stödja patienter med astma eller kol som använder inhalatorer. Tjänsten finns med offentlig ersättning i Norge och Danmark och har även testats i Sverige i mindre skala.

2) Medicinstart – en tjänst som syftar till att stödja patienter med nyinsatt kronisk läkemedelsbehandling inom vissa terapiområden. Tjänsten finns med offentlig ersättning i Storbritannien och i Norge.

3) Innovationsspåret. Vi tänker nytt kring vilka farmaceutiska tjänster som bäst skulle kunna möta patienters behov i läkemedelsanvändningen och komplettera övrig hälso- och sjukvård på ett effektivt sätt.

Samsyn kring patienters behov och hinder i läkemedelsanvändningen

För att vara säkra på att farmaceutiska tjänster som möter patienters verkliga behov utvecklas och testas, behöver vi en samsyn kring vilka behov och hinder som påverkar läkemedelsanvändningen, till exempel följsamhet till ordinerad behandling.

Vi samlade därför företrädare för patienter, hälso- och sjukvård, apotek, akademin och professionerna läkare och farmaceuter i en tvärfunktionell workshop med fokus på att identifiera och prioritera patientbehoven. Nu sammanställer vi resultatet för att det ska kunna bli en värdefull grund att stå på i policylabbet framöver. Genom att fokusera på de viktigaste behoven hos patienterna ökar vi förutsättningarna att skapa samhällsnyttiga tjänster som kommer att efterfrågas och uppskattas av patienterna.

Roligt med digital behovsworkshop!  Anna Montgomery (TLV), Jenny Pettersson Lindberg (konsult, Antrop), Caroline Söderquist (konsult, Antrop), Erika Larsson (Sveriges Farmaceuter), Hanna Stenstad (Apoteksgruppen), Pernilla Dahle (konsult, Antrop), Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Pia Frisk (TLV), Susanna Eklund (SKR), Thony Björk (SPF Seniorerna), Annika Svedberg (Apotek Hjärtat), Roshan Tofighi (Funktionsrätt Sverige), Karin Svensberg (Uppsala Universitet), Katharina Schmidt-Mende (Region Stockholm/Karolinska Institutet), Anna Maria Langkilde (Läkarförbundet).

Roligt med digital behovsworkshop! Anna Montgomery (TLV), Jenny Pettersson Lindberg (konsult, Antrop), Caroline Söderquist (konsult, Antrop), Erika Larsson (Sveriges Farmaceuter), Hanna Stenstad (Apoteksgruppen), Pernilla Dahle (konsult, Antrop), Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Pia Frisk (TLV), Susanna Eklund (SKR), Thony Björk (SPF Seniorerna), Annika Svedberg (Apotek Hjärtat), Roshan Tofighi (Funktionsrätt Sverige), Karin Svensberg (Uppsala Universitet), Katharina Schmidt-Mende (Region Stockholm/Karolinska Institutet), Anna Maria Langkilde (Läkarförbundet).

Välkommen på webbinarium!

Och så sist men inte minst - den 6/10 klockan 8:30 arrangerar vi tillsammans med Sveriges Apoteksförening ett frukostwebbinarium med titeln "Experimentera tillsammans! Så löser vi felaktig läkemedelsanvändning med policylabb".

Välkommen att anmäla dig till webbinariet på länken under relaterad information här nedanför.

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
30 augusti 2021