Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

28 september 2021

Hur ska farmaceutiska tjänster utvärderas?

Arbetet i försöksverksamheten går vidare och i september har det handlat mycket om patienternas behov, fortsatt förankring av det missionsdrivna arbetssättet och inte minst samverkan med flera aktörer.

Hur vet vi om tjänster är effektiva?

Regeringsuppdraget ska vara inriktat på en eller flera farmaceutiska tjänster som har visat effekt på läkemedelsanvändningen i berörda patientgrupper. Centralt för försöksverksamheten är därför hur de tjänster som ska testas bör utvärderas och dokumenteras för att kunna visa om de har effekt. Parallellt med att apoteksbranschen utformar sina förslag till tjänster – se vårt förra blogginlägg - arbetar vi på TLV därför med generella riktlinjer för hur tjänsternas effekt ska utvärderas.

I nästa steg kommer vi kunna utarbeta mer specifika krav, som är kopplade till de farmaceutiska tjänster som kommer testas i försöksverksamheten. Eftersom tjänster är ett nytt område för oss på TLV är det spännande att se hur vi kan hämta inspiration från och dra lärdomar av vårt arbete med utvärderingar på läkemedelsområdet.

Apoteksbranschen undersöker vilka möjligheter det finns att få metodstöd hos svenska och nordiska forskargrupper inom samhällsfarmaci, men också om det redan pågår forskning som ligger nära den försöksverksamhet som planeras. Sveriges Apoteksförening har därför arrangerat ett seminarium tillsammans med SIG Samhällsfarmaci (Apotekarsocieteten) med deltagare från både apotek, forskargrupper och oss på TLV. Behoven av att utvärdera tjänster kommer att ge branschen nya möjligheter till samverkan med apoteksforskare. Forskningen kan på längre sikt stärka både branschens utveckling och apotekens roll i samhället – och ytterst stödja patienternas läkemedelsanvändning!

Råd och inspel ur olika perspektiv

Vi har också träffat expertgruppen igen, med representanter från hälso- och sjukvården, myndigheter, apoteksbranschen, patienter och professioner. Expertgruppen är rådgivande i försöksverksamheten och har med sin breda representation möjlighet att bidra med många olika perspektiv, antingen vid våra möten eller vid kontakter mellan mötena. Vi diskuterade bland annat resultatet från den workshop om patientbehov som hölls i augusti. Apoteksbranschen delade också med sig av de tre spår för farmaceutiska tjänster som den nu jobbar med; Inhalationsvägledning, Medicinstart och Innovationsspåret.

Anmäl dig till vårt frukostwebbinarium om policyutveckling

Missa inte vårt frukostwebbinarium den 6 oktober, där du kan ta del av våra lärdomar och bästa tips om policylabb och innovation kring stora samhällsutmaningar!

Länk till anmälan under "Relaterad information".

För projektgruppen
//Pia Frisk, apotekare

Sidinformation


Publicerad
28 september 2021