Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

28 oktober 2021

Farmaceutiska tjänster ur ett brett hälso- och sjukvårdsperspektiv

Vi är äntligen tillbaka på kontoret på Fleminggatan efter det evighetslånga hemmajobbandet. Vilken energi man får av att träffa kollegor! Under oktober har vi satt ljuset på en del knepiga juridiska frågor, genomfört en stor workshop med fokus på två farmaceutiska tjänster ur ett brett hälso- och sjukvårdsperspektiv, och hållit ett välbesökt webbinarium.

Juridiken runt farmaceutiska tjänster kräver samverkan över myndighetsgränserna

TLV:s ambition är att inom ramen för försöksverksamheten ge apoteksbranschen stöd i bland annat juridiska frågor. Det gäller också regelverk som ligger utanför TLV:s område. För att få stöd har vi därför vänt oss till våra systermyndigheter: IVO, Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Vi ser nu fram emot fortsatt samverkan med dem.

Systemperspektivet på Inhalationsvägledning och Medicinstart

Under nästa år planerar apoteksbranschen att testa de två farmaceutiska tjänsterna Inhalationsvägledning och Medicinstart. Båda tjänsterna kommer att vara delar av ett större system runt patientens läkemedelsanvändning. Därför är det viktigt att ha en överblick över hela kedjan i hälso- och sjukvården för att kunna identifiera hinder och möjliggörare i det kommande arbetet med uppdraget.

Vi samlade därför företrädare för patienter, hälso- och sjukvård, apotek, akademin och professionerna läkare och sjuksköterskor i en tvärfunktionell workshop för att kartlägga systemet och prioritera vad som är viktigast att fokusera på. Det hjälper oss att se farmaceutiska tjänster på apotek i ett större perspektiv.

Vi diskuterade bland annat att:

  • Det är viktigt att farmaceutiska tjänster når dem som har störst behov av stöd i läkemedelsanvändningen.
  • Det är viktigt att apoteken och övriga aktörer inom hälso- och sjukvården utformar sitt stöd till patienter utifrån samma kunskapsunderlag, så att patienten inte får olika budskap vid olika vårdkontakter.
  • Det är problematiskt att det inte finns några smidiga kontaktvägar mellan apotek och vårdgivare.
  • Farmaceutiska tjänster bör vara universellt utformade, så att även patienter med funktionsvariationer och olika former av tillgänglighetshinder kan få tillgång till dem.
  • Stöd i inhalationsteknik behöver ofta upprepas, vilket gör att inhalationsvägledning på apotek har förutsättningar att bidra positivt till läkemedelsanvändningen vid astma och KOL.
  • Det är viktigt att hälso- och sjukvårdens professioner samlas kring ett gemensamt mål, där patientens behov står i centrum,
  • Det är också viktigt att professionerna får kunskap om varandras kärnuppdrag och kompetens.
Deltagare i systemworkshop:  Therese Sterner (Svensk sjuksköterskeförening/ASTA), Caroline Söderquist (konsult, Antrop), Anna Nergårdh (fd särskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård), Pia Frisk (TLV), Susanna Eklund (SKR), Anna Montgomery (TLV), Jenny Pettersson Lindberg (konsult, Antrop), Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Maria Landgren (Region Skåne), Per Hortlund (TLV), Mårten Lindström (Region Jönköping/LOK), Magdalena Lagerstedt (Apoteket AB), Sofia Kälvemark Sporrong (Uppsala Universitet), Roshan Tofighi (Funktionsrätt Sverige) och (ej med på bilden) Anna Maria Langkilde (Läkarförbundet).

Deltagare i systemworkshop: Therese Sterner (Svensk sjuksköterskeförening/ASTA), Caroline Söderquist (konsult, Antrop), Anna Nergårdh (fd särskild utredare Samordnad utveckling för god och nära vård), Pia Frisk (TLV), Susanna Eklund (SKR), Anna Montgomery (TLV), Jenny Pettersson Lindberg (konsult, Antrop), Fredrik Boström (Sveriges Apoteksförening), Maria Landgren (Region Skåne), Per Hortlund (TLV), Mårten Lindström (Region Jönköping/LOK), Magdalena Lagerstedt (Apoteket AB), Sofia Kälvemark Sporrong (Uppsala Universitet), Roshan Tofighi (Funktionsrätt Sverige) och (ej med på bilden) Anna Maria Langkilde (Läkarförbundet).

Webbinarium – välbesökt och möjligt att se i efterhand!

Under Innovationsveckan arrangerade vi tillsammans med Sveriges Apoteksförening ett frukostwebbinarium med titeln Experimentera tillsammans! Så löser vi felaktig läkemedelsanvändning med policylabb. Många var där och lyssnade, men missade du det finns en inspelning här: https://www.tlv.se/om-oss/om-tlv/webbinarium.html

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
28 oktober 2021