Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

30 mars 2022

Effektutvärdering med stöd av forskare

Farmaceuter på 150 apotek runt om i Sverige och på e-apotek erbjuder nu tjänsten inhalationsvägledning och hjälper patienter till bättre läkemedelsanvändning. TLV bemöter frågor om effektutvärderingskrav och policylabbet samverkar nu med forskare vid Uppsala universitet för att ta fram ett så bra underlag som möjligt om tjänsternas effekt på läkemedelsanvändningen.

Bilden visar vitsippor.

Fler tjänster än förväntat genomfördes under försökets första veckor

Försöksverksamheten med inhalationsvägledning på apotek är nu i gång. De första veckorna var det nio pilotapotek som erbjöd tjänsten. Nu är det totalt 150 apotek från sju apoteksaktörer som deltar i försöket och målet är totalt 5 000 genomförda tjänster under hela försöket. Det har genomförts fler tjänster än förväntat under den första tiden. Mer om tjänsten och vilka apotek som deltar i försöksverksamheten finns här Länk till annan webbplats..

Apoteken samlar in uppgifter om hur många patienter som får tjänsten, vilka fel patienterna gör när de använder inhalator och hur felen åtgärdas. Försöket ska pågå i cirka tre månader. Redan nu har många patienter blivit hjälpta till en korrekt inhalationsteknik och därmed fått förutsättningar för bättre effekt av läkemedlet.

Synpunkter på vår delrapport

Vi får många kloka synpunkter och värdefulla inspel från olika håll, inte minst genom vår breda expertgrupp. När delrapporten Länk till annan webbplats. publicerades lyftes några synpunkter i branschmedia. Det gällde framför allt TLV:s krav på effektutvärdering av farmaceutiska tjänster inför ett eventuellt beslut om offentlig ersättning. Man undrar hur effektutvärderingsramen (kapitel 6 i delrapporten) hänger ihop med de krav som ställs på läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna, som är TLV:s kärnverksamhet.

Vårt svar är att självklart ska beslut om offentlig finansiering av farmaceutiska tjänster baseras på robusta effektdata, framtagna med etablerade vetenskapliga metoder. Däremot bedömer vi att det inte är ändamålsenligt att utvärdering av farmaceutiska tjänster sker enligt samma måttstock eller med samma metoder som när vi utvärderar enskilda läkemedel.

Uppsalaforskare involveras i utvärderingen av farmaceutiska tjänster

För att säkerställa en robust och oberoende utvärdering av den andra farmaceutiska tjänsten, Medicinstart, som ska testas inom ramen för vårt uppdrag, samverkar nu policylabbet med Uppsala universitet och professorerna Björn Wettermark (läkemedelsepidemiologi) och Sofia Kälvemark Sporrong (samhällsfarmaci). Mer om deras forskning finns att läsa här Länk till annan webbplats..

Ur ett internationellt perspektiv har vi få farmaceutiska tjänster på apotek i Sverige. Det är intressant att få vara med och utvärdera den här typen av tjänst i en svensk kontext.

Sofia Kälvemark Sporrong
professor i samhällsfarmaci, Uppsala universitet


Sedan 2005 kan man med Socialstyrelsens läkemedelsregister analysera hela befolkningens läkemedelsutköp över tid. Det är en fantastisk källa till ökad kunskap om effekterna av farmaceutiska tjänster.”

Björn Wettermark
professor i läkemedelsepidemiologi, Uppsala universitet


Önskar er en fin april och glad påsk!

//Anna Montgomery, projektledare

 

Sidinformation


Publicerad
30 mars 2022