Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

07 juli 2022

Rapport från Almedalen

Almedalsveckan började soligt, inspirerande och stimulerande tills vi på onsdagen chockades av att en kvinna knivhuggits till döds mitt i Visby. Tankarna går till hennes närmaste.

Stort intresse för vårt seminarium om Framtidens apotek

Vi arrangerade ett seminarium tillsammans med Sveriges Apoteksförening med titeln Framtidens apotek – hur utvecklar vi farmacin? Lokalen var i stort sett full, vilket var roligt. Efter att Agneta Karlsson (gd TLV) och Johan Wallér (vd apoteksföreningen) hälsat välkomna berättade Fredrik Boström (chefsfarmaceut apoteksföreningen) att framtidens apotek kan utvecklas inom områden som apoteken redan jobbar med:

  • Bättre tillgänglighet genom snabbare leveranser, prenumeration, re-förskrivning, farmaceutsortiment.
  • Bättre kontroll genom mer effektiv avstämning mot tänkt behandling, läkemedelsgenomgång.
  • Förbättra användningen genom mer strukturerad och systematisk rådgivning och stöd via farmaceutiska tjänster.

Framtidens apotek kan också komma att erbjuda vaccinationer, provtagning och förebyggande hälsovård. Dessutom kan samverkan mellan apotek och vård kan utvecklas med bättre kommunikationsmöjligheter runt patienten och på strukturnivå, menade Fredrik.

Jag gav en statusuppdatering kring var vi står i arbetet med regeringsuppdraget med farmaceutiska tjänster. Därefter följde ett panelsamtal mellan Lina Nordquist, riksdagsledamot (L), Kristina Nilsson, riksdagsledamot (S), Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna och Anna Nergårdh, fd statlig utredare God och nära vård. Diskussionen kretsade kring att patienter behöver apotekens stöd för läkemedelsanvändningen, att apoteken har många möjligheter att utveckla sin verksamhet men också vad apoteken inte ska vara och göra. Panelisterna tryckte på att samverkan mellan professioner och olika intressenter är en nyckel för en framgångsrik utveckling av farmacin på framtidens apotek, och att policylabb som metod ger goda möjligheter till det. Frågan om ersättning till apoteken för farmaceutiska tjänster kräver noga överväganden och ett gediget utredningsunderlag, konstaterade panelen.

Utökat stöd från andra myndigheter till policylabbet

Under försommaren har vi beviljats ytterligare medel från Vinnova inom ramen för utlysningen Smart policyutveckling genomförande. Det innebär att vi har kunnat upphandla utvärderingsrapporter från de sju apoteksaktörerna som deltagit i försöket med inhalationsvägledning, vilket säkerställer att TLV får ett gediget dataunderlag från apoteken. Det ligger till grund för våra slutliga förslag till regeringen i mars 2024.

Glädjande är också att SBU via sin upplysningstjänst hjälper oss med en litteratursammanställning som svarar på vad den internationella vetenskapliga litteraturen säger om effekten och kostnadseffektiviteten av farmaceutiska tjänster på apotek. Det kommer att bli ett värdefullt komplement till den utvärdering som genomförs efter försöken med inhalationsvägledning och läkemedelssamtal.

Bloggen är tillbaka i slutet av september.

Glad sommar!

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
7 juli 2022