Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

20 december 2022

Policylabbet summerar andra årets arbete och önskar God Jul

Med några dagar kvar till julafton är det dags att summera det andra året av tre i policylabbet för farmaceutiska tjänster. Vi ser tillbaka på ett händelserikt år och gläds dessutom åt att försök nummer två har startat och går bättre än förväntat.

Prydnader i julgran

Vi kan konstatera att försöket med Läkemedelssamtal rullar på enligt plan, och att det är fler kunder som tackar ja till samtalet än vad vi räknat med så här inledningsvis, något som vi också kunde läsa om i den här artikeln i Läkemedelsvärlden Länk till annan webbplats.. Det visar vilket fantastiskt jobb farmaceuterna ute på apoteken gör – varmt tack för det!

Jag hoppas att engagemanget för försöket hålls levande och att Läkemedelssamtal genomförs i samma takt hela långa vintern och våren. Målet är ju att apoteken tillsammans ska genomföra totalt 1 500 tjänster (med två samtal vardera) fram till sommaren. Det är viktigt för att vi ska kunna dra säkra slutsatser om vilken effekt samtalen har haft och därmed få fram ett bra underlag för beslut om en eventuell fortsatt satsning på farmaceutiska tjänster.

Vad hände under 2022 i policylabbet för farmaceutiska tjänster?

  • I början av året publicerade vi vår första delrapport Pdf, 823 kB. och i samband med det skrev vi en debattartikel Länk till annan webbplats. för att sätta ljus på frågan om felaktig läkemedelsanvändning och behovet av att hela hälso- och sjukvården kan hjälpas åt. Avsändare för artikeln var vår GD Agneta Karlsson, tillsammans med Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening, Therese Sterner, ordförande ASTA (astma- kol- och allergisjuksköterskeföreningen) och Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung,
  • Under mars till juni genomfördes det första nationella försöket med en farmaceutisk tjänst, Inhalationsvägledning, som hjälper patienter med astma och KOL till en bättre läkemedelsanvändning. Vi var på två inspirerande studiebesök på apotek som jobbade med tjänsten.
  • I somras arrangerade TLV tillsammans med Sveriges Apoteksförening ett välbesökt seminarium i Almedalen med titeln Framtidens apotek – hur utvecklar vi farmacin? En panel diskuterade frågan och tryckte på att samverkan mellan professioner och olika intressenter är en nyckel för en framgångsrik utveckling av apoteksfarmacin.
  • I november började vi också utforska det innovativa spåret i policylabbet genom att genomföra en innovationsworkshop med fokus på vad farmaceutiska tjänster skulle kunna vara i framtiden. Resultatet blev sju idéer till nya farmaceutiska tjänster som vi nu tar med oss i det fortsatta arbetet med uppdraget.
  • Under hösten har vi också tagit fram ett preliminärt förslag till offentlig ersättningsmodell för farmaceutiska tjänster, ett betalflöde och en handläggningsprocess med kontroll och tillsyn. Ansvaret för processen fördelas på E-hälsomyndigheten, TLV, Läkemedelsverket och IVO.
  • Nu i december träffade vi vår expertgrupp och fick värdefulla medskick till vårt fortsatta arbete uppdraget. Expertgruppen lyfte bland annat frågor om gränsdragningarna mellan apotekens grunduppdrag och farmaceutiska tjänster och övrig hälso- och sjukvård – men också frågor som rörde dokumentation av farmaceutiska tjänster och tillgång till farmaceutiska tjänster över hela landet. Vi tar med oss expertgruppens synpunkter när vi slutför den andra delrapporten som vi kommer att lämna till regeringen i slutet av februari 2023.

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
20 december 2022